AI for Road Claims 

Challenge via Webinar

חטיבת החדשות והאסטרטגיה של חברת נתיבי ישראל בשיתוף פעולה עם קהילת EcoMotion  מתגייסות למאמץ הלאומי להפעלת המשק וקוראת לכם יזמים, סטארטאפים וחברות המעוניינות לספק מענה לאתגריה

בואו לפגוש את המומחים של נתיבי ישראל אשר יחשפו לראשונה נתונים לטובת למידה מעמיקה של אתגרי החברה, יספקו לכם מענה לכל שאלה ויסייעו לכם בכל הנדרש!

23 באפריל, 2020 | 11:00

במה זוכים?

מענק כספי  - בגובה 100,000 ₪ לטובת הדגמה יינתן לזוכה מכל אתגר בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – 50,000 ש"ח לאחר הודעת הזכייה 
פעימה שנייה – 50,000 ש"ח בתום ההדגמה


מענק זה ישמש את המיזם הזוכה לכל ההוצאות הנלוות לטובת הגעה להדגמה כגון: עזרים, שימוש במרכז הניסויים, עובדים , רכש ייעודי וכד'.

הסכום יינתן ישירות ללא צורך בהגשת תקציב ניסוי או הוכחת עלויות.

נתיבי ישראל תספק את כל המידע הדרוש על מנת להוביל את הקבוצה הזוכה להדגמה מיטבית.

מי יכול להגיש?

סטארטאפים, חברות טכנולוגיה, מפתחים, יזמים, מהנדסים וכו' בעלי מיזם עם טכנולוגיה עובדת ברמת בשלות של אב-טיפוס ומעלה.

האתגר

חברת נתיבי ישראל מקבלת מאות תביעות משפטיות בשנה מציבור הנוסעים שניזוקו עקב תקלות באמצעי הדרך כדוגמת בורות בכביש, מכשולים וכו'

ניתוח תביעות תחבורה משפטיות באמצעות בינה מלאכותית

אנו מחפשים פתרון יעיל למיפוי כלל התביעות ויכולת הסקת מסקנות ומאפיינים החוזרים על עצמם, שיאפשרו לנתיבי ישראל לשפר את הבטיחות ובכך להקטין את כמות התביעות. 

על הפתרון המוצע לכלול הצעה ראשונית לחתכים אפשריים כדוגמת:

  • שעת התרחשות האירועים

  • מיקומים בעיתיים

  • סוג המפגע המשותף

  • מיקום התובעים

  • סוגי הרכבים הנפגעים

  • זמן הגעת ניידת המשטרה

  • זמן פינוי המפגע

  • אופי תיעוד האירוע

את ניתוח הנתונים והתובנות יש לגבש בדו"ח/אקסל/דשבורד הכולל המלצות על מהות התובנה, חומרתה, חשיבותה, יכולת הרחבה לקריאת כלל המקרים הרלוונטיים ועוד

ציר הזמן של התחרות

בחירת המנצח הממשיך לשלב הניסוי

19.5.2020

שיחות מנטורים

10-13.5.2020

סגירת הגשת המועמדות

2.5.2020

פתיחת ההרשמה

5.4.2020

14.5.2020

הכרזה על העולים לשלב הגמר

4.5.2020

הודעה לחברות שעברו לשלב הבא

23.4.2020

וובינר החשיפה

19.5.2020 - 19.6.2020

חודש עבודה על הניסוי + הדגמה

שאלות ותשובות

EcoMotion Week

May 18-21, 2020

Virtual Event

© 2020 EcoMotion Week