Predicting Bridge Maintenance

Challenge via Webinar

חטיבת החדשנות והאסטרטגיה של חברת נתיבי ישראל בשיתוף פעולה עם קהילת EcoMotion  מתגייסות למאמץ הלאומי להפעלת המשק וקוראת לכם יזמים, סטארטאפים וחברות המעוניינות לספק מענה לאתגריה

בואו לפגוש את המומחים של נתיבי ישראל אשר יחשפו לראשונה נתונים לטובת למידה מעמיקה של אתגרי החברה, יספקו לכם מענה לכל שאלה ויסייעו לכם בכל הנדרש!

23 באפריל, 2020 | 11:00

במה זוכים?

מענק כספי  - בגובה 100,000 ₪ לטובת הדגמה יינתן לזוכה מכל אתגר בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – 50,000 ש"ח לאחר הודעת הזכייה 
פעימה שנייה – 50,000 ש"ח בתום ההדגמה


מענק זה ישמש את המיזם הזוכה לכל ההוצאות הנלוות לטובת הגעה להדגמה כגון: עזרים, שימוש במרכז הניסויים, עובדים , רכש ייעודי וכד'.

הסכום יינתן ישירות ללא צורך בהגשת תקציב ניסוי או הוכחת עלויות.

נתיבי ישראל תספק את כל המידע הדרוש על מנת להוביל את הקבוצה הזוכה להדגמה מיטבית.

מי יכול להגיש?

סטארטאפים, חברות טכנולוגיה, מפתחים, יזמים, מהנדסים וכו' בעלי מיזם עם טכנולוגיה עובדת ברמת בשלות של אב-טיפוס ומעלה.

האתגר

נתיבי ישראל אמונה על 1300 גשרים ומבני דרך דרך בישראל.
מטרת האתגר היא לשנות את דרכי בדיקות הגשרים המסורתיות הנעשות באופן תקופתי, לגישה חדשה וחדשנית הנשענת על תחזוקה מונעת ואיתור היווצרות פגמים או התכנות להם בשלב ראשוני, בטרם נוצרו 

תחזוקה מונעת לגשרים

הפתרונות המוצעים נדרשים להביא עמם יכולות מדידה חדשניות, תהליכים חדשים בשרשרת הערך וזמן ביצוע בדיקת טיב הגשר - מעבר לאנליזות בזמן אמת והתראות על פי תקלות עבר. יש למפות ולסווג חומרת מצב למדדים הבאים (מדדים נוספים - יתרון):

  • הפרדות בטון

  • סגרגציה

  • סדקים

  • נזילות

  • כתמים

  • אפלוריסנציה

  • חורים דיוויגדים

יתרון למי שיציג יכולת הורדת עלויות לתחזוקה, העלאת רמות הבטיחות ואורך חיי הגשר

ציר הזמן של התחרות

בחירת המנצח הממשיך לשלב הניסוי

19.5.2020

שיחות מנטורים

10-13.5.2020

סגירת הגשת המועמדות

2.5.2020

פתיחת ההרשמה

5.4.2020

14.5.2020

הכרזה על העולים לשלב הגמר

4.5.2020

הודעה לחברות שעברו לשלב הבא

23.4.2020

וובינר החשיפה

19.5.2020 - 19.6.2020

חודש עבודה על הניסוי + הדגמה

שאלות ותשובות

EcoMotion Week

May 18-21, 2020

Virtual Event

© 2020 EcoMotion Week