Monitoring Trucks on iRoads

Challenge via Webinar

חטיבת החדשנות והאסטרטגיה של חברת נתיבי ישראל בשיתוף פעולה עם קהילת EcoMotion  מתגייסות למאמץ הלאומי להפעלת המשק וקוראת לכם יזמים, סטארטאפים וחברות המעוניינות לספק מענה לאתגריה

בואו לפגוש את המומחים של נתיבי ישראל אשר יחשפו לראשונה נתונים לטובת למידה מעמיקה של אתגרי החברה, יספקו לכם מענה לכל שאלה ויסייעו לכם בכל הנדרש!

23 באפריל, 2020 | 11:00

במה זוכים?

מענק כספי  - בגובה 100,000 ₪ לטובת הדגמה יינתן לזוכה מכל אתגר בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – 50,000 ש"ח לאחר הודעת הזכייה 
פעימה שנייה – 50,000 ש"ח בתום ההדגמה


מענק זה ישמש את המיזם הזוכה לכל ההוצאות הנלוות לטובת הגעה להדגמה כגון: עזרים, שימוש במרכז הניסויים, עובדים , רכש ייעודי וכד'.

הסכום יינתן ישירות ללא צורך בהגשת תקציב ניסוי או הוכחת עלויות.

נתיבי ישראל תספק את כל המידע הדרוש על מנת להוביל את הקבוצה הזוכה להדגמה מיטבית.

מי יכול להגיש?

סטארטאפים, חברות טכנולוגיה, מפתחים, יזמים, מהנדסים וכו' בעלי מיזם עם טכנולוגיה עובדת ברמת בשלות של אב-טיפוס ומעלה.

האתגר

משאיות מהוות נתח משמעותי בתחבורה הבין עירונית, ובעלות השפעה על התחבורה בכלל. ניטור וניהול תנועת משאיות בזמן אמת ברמה הארצית הוא הכרחי לשיפור זרימת התנועה ובקרת בטיחות 

ניטור תנועת משאיות בכבישי ישראל

אנו מחפשים את החברה שתציע אמצעי (חומרה ו/או תוכנה) שידווח בזמן אמת באמצעות מערכת מבוססת ענן בממשק API פתוח, בטווחי זמן קצרים את הנתונים הבאים: 

 • חברה/גוף אחראי על המשאית

 • מסלול הנסיעה בדגש על מיקום התחלתי וסופי

 • גובה המשאית

 • משקל המשאית

 • האם במשאית חומ"ס / לא חומ"ס

 • מיקום המשאית

 • תאריך ושעה

ניתן ואף רצוי לכלול בהצעה נתונים ומדדים נוספים לבחינה

ציר הזמן של התחרות

בחירת הקבוצה שתקבל מענק להדגמה

19.5.2020

שיחות מנטורים

10-13.5.2020

סגירת הגשת המועמדות

2.5.2020

פתיחת ההרשמה

5.4.2020

14.5.2020

הכרזה על העולים לשלב הגמר

4.5.2020

הודעה לחברות שעברו לשלב הבא

23.4.2020

וובינר החשיפה

19.5.2020 - 19.6.2020

חודש עבודה על הניסוי + הדגמה

שאלות ותשובות

General・OS

Q. How can I set up AGEphone?


A. Unfotunately English manuals are unavailable, however we are very happy to assist you though. Please contact us from contact form.
Q. I can't hear audio after call was connected.


A. This issue may occur if the app settings are not suited to your using environment. Please check the following.

 • You have set to use the STUN server though your app is connected to the SIP server in your home or in the office.
  → Please disable STUN server
 • The app has been specified to use incorrent sound device
  → Please change the sound device to another one from the settings of the app.
Q. Do you have AGEphone for commercial use?


A. Please consider to use our AGEphone Business series. Its ad-free and has call transfer by default and supports park hold and multi-line calls etc. Please contact us from contact form for further details.
Q. Can I choose phone numbers?


A. Your phone number will be provided by the IP telephone service provider under contract. Our AGEphone is just like your regular phone without a provider, therefore you would need VoIP service providers to establish an actual call. Please contact us if you would like to check if your service provider works on AGEphone or not.

Windows

Q. I can not hear partner's voice or experiencing mute issue. Is there anything to resolve the issue?


A. If you can not hear partner's voice or experiencing mute issue. This may be due to audio issues or NAT traversal problems. Audio issues: Make sure that the volume of your device and/or AGEphone is not set to low. (please check speaker and mic) NAT traversal issues: Please add STUN server from network settings. The internet telephone line service provider (ITSP) usually provids STUN servers information, but if you are unsure which server to use, use Google's free STUN server: stun.l .google.com: 19302. Please also enable "Symmetric Response" setting in SIP settings.
Q. When I make a call to a toll-free number etc., an announcement such as "Select 1" is played, but I can not send push signal / tone signal.


A. Make sure that the correct DTMF transmission method is set. Depending on where you calling, the available DTMF can be different so please change the DTMF type to see which one works with the service you want to use. The available DTMF types are:

 • Inband
 • RFC4733
 • SIP Info
Q. AGEphone does not react sometimes


A. If the app has no internet connection or invalid server address was entered, and there is no response from the SIP server, AGEphone will try to reconnect for 32 seconds due to SIP specification. Please review your network connection status and account settings when you encounter this issue.
Q. The partner's voice returns as echo and I can hear own voice


A. This issue usually resolves by enabling software echo cancellation on the media settings. If the issue persists, please check that the external speaker is not enabled or connect earphone to check the operation again.

iOS

Q. The partner's voice returns as echo and I can hear own voice


A. This issue usually resolves by enabling software echo cancellation on the media settings. If the issue persists, please check that the external speaker is not enabled or connect earphone to check the operation again.
Q. Can you provide example of how to configure AGEphone when using Internet Connection Provider IP Phone Service.


A. When using an IP phone provided by an internet connection provider, there are settings needs to be changes from default values. Please check the following settings: ・ Session timer OFF ・ DTMF is INBAND ・ PCMU only Symmetrical response OFF ・ enable STUN See here for more details.
Q. Call disconnects as soon as call arrives.


A. There is a reported that using fax will disconnect incoming call within one call. Due to the influence of the automatic reception setting of fax, the terminal device judges that the incoming call has been received and disconnects the call on AGEphone. If you are experiencing similar issues, please check the settings of your device and turn off the automatic reception setting of the fax.
Q. Call gets choppy when I am using AGEphone under 4G/LTE environment. Is there anything I can do to prevent this?


A. If audio of connected call gets choppy when using 4G/LTE network, it may be occurring due to the network status.

 • Please make sure your internet connection is fast enough. When using G711 codec, communication bandwidth of 128 kbps or more is required for uplink and downlink respectively. In general, 4G/LTE data connections are fast enough but sometimes your speed of connection is restricted or gets slow by using environment. In such situation, please check the radio condition and signal strength of the mobile line.
 • It may resolve the issue by increasing the value of "jitter buffer (mobile)" and/or "ptime" settings.
 • If your service provider supports lower band codecs such as GSM or speex/8000 then changing codec settins may resolve the issue.
Q. "There is a issue with the codec" is displayed


A. If you are using our AGEphone with FLET'S Hikari Phone, make sure that only PCMU (G.711 u-law) is enabled. In addition, when using with the FLET'S Hikari Phone, please select the “Hikari Phone (East Japan)” or “Hikari Phone (West Japan)” from template lists. ■ Setting location Advanced setting> Media> Codec settings> PCMU
Q. I can not hear partner's voice or experiencing mute issue. Is there anything to resolve the issue?


A. If you can not hear partner's voice or experiencing mute issue. This may be due to audio issues or NAT traversal problems. Audio issues: Make sure that the volume of your device and/or AGEphone is not set to low. (please check speaker and mic) NAT traversal issues: Please add STUN server from network settings. The internet telephone line service provider (ITSP) usually provids STUN servers information, but if you are unsure which server to use, use Google's free STUN server: stun.l .google.com: 19302. Please also enable "Symmetric Response" setting in SIP settings.

Android

Q. My voice is not heard on partner's end / I can not hear partner's voice


A. Please try to see if you can improve the audio quality by running sound wizard. If one-way audio calls occur regardless of network problems, special audio settings may be required on your device. Open [Settings]> [Advanced Settings]> [Media]> [Sound wizard] and this wizard will navigate you through what to do.
Q. Can I hide the advertisements?


A. By purchasing the ad-free AGEphone, the ad display will be hidden.
Q. Please tell us status on supporting Bluetooth devices.


A. The Android version does not support bluetooth devices.
Q. Sound gets choppy during calls


A. If the sound quality is not so good and gets choppy, it may be due to network conditions or compatibility issues with certain Android devices. Device compatibility issues:

 • Specific Android devices may experience compatibility issues. If that is the case, executing the sound wizard from the media setting may help you to detect the most suitable audio settings for your device and resolve the issue.
 • If the situation can not be improved by running the sound wizard, please change settings for Audio Engine to "OpenSL" or "Java" of the detailed media settings and see if the improvement can be seen.
Q. I am experiencing one-way audio issue / mute issue. Is there any cause and way to resolve the issue?


A. The reason why the other party's voice can not be heard or both parties can not hear the voice may be due to audio issues or NAT traversal issues. Please review below tips and see if it helps to resolve the situation. Audio problems:

 • Make sure your device is not set to use a low volume. (For Android devices, please check the call volume, not the media volume or ring volume)
 • Make sure that the volume of the AGEphone is not set low. (Please check both the speaker and the microphone)
If you are using Android version:
 • By executing sound wizard from the media settings, it is possible to detect and configure the best sound settings for your device.
NAT traversal issue:
 • Add STUN server from network settings. The internet telephone line service provider (ITSP) that you are using usually provides you with STUN servers information, but if you are unsure which server to use, please use
  Google's free STUN server: stun.l .google.com: 19302
 • Enable ICE in the network settings. If your ITSP provides TURN server information, you can specify the TURN server here. (Currently available for Android version only)
 • Please enable "Symmetric Response" setting in SIP settings
Q. Call gets disconnected immediately after an incoming call arrives.


A. Call gets disconnected after one-ring has been reported when FAX was in use. Due to the influence of the automatic recieving setting of fax, the terminal device judges that the incoming call has been connected and disconnects the call on application. If you are experiencing a similar issues, please check the settings of your device, such as turning off the automatic reception setting of fax etc.
Q. AGEphone stops responding sometimes


A. If there is no response from the SIP server because Internet connection is not avairable or an invalid server address is in use, AGEphone will try to reconnect for 32 seconds according to the SIP specification. In this case, please review the network connection status and account settings.
Q. The other partner's voice comes back as echo and I can hear my own voice


A. In general, you can improve the issue by enabling software echo cancellation avairable from the media settings. If the issue persists, please check that the external speaker is not in use and/or connect the earphone and check the operation again.
Q. Talking sound gets choppy when I use AGEphone under 3G environment. Do you have a remedy for it?


A. If the audio is choppy when 3G connection is in use, this migt be occurring due to the network conditions.

 • Please secure sufficient network bandwidth when using VoIP over 3G connection. When using G711 codec, communication bandwidth of 128 kbps or more is required for uplink and downlink respectively. In general, 3G data connections are too slow to support VoIP. Therefore, we recommend using at least LTE connection. In addition, even if LTE connection is used, network transmission and reception may be excessive depending on the usage environment, and temporary network congestion may occur. In that case, please check the radio condition and signal strength of the mobile line
 • Increasing values for jitter buffer size (mobile) and ptime may help to improve the situation.
 • If your VoIP service provider supports low bandwidth codecs, the situation may be improved by selecting a low bandwidth codec such as GSM or speex / 8000.
Q. "There is an issue with a codec" is displayed.


A. When using FLET'S Hikari Phone, please make sure that only PCMU (G.711 u-law) is enabled and the rest of codecs has been disabled. In addition, please make sure to select “Hikari Phone (East Japan)” or “Hikari Phone (West Japan)” from template list if you are using our AGEphone with FLET'S Hikari Phone service. ■ Setting location Advanced setting> Media> Codec settings> PCMU
Q. "Ready" message is not displayed even when I have Wi-Fi connection.


A. We have inquiries from user that some of the devices fails to register AGEphone automatically though they have Wi-Fi connection avairable. Depending on which device models you use, it takes a few minutes to connect Wi-Fi after entering the Wi-Fi area. Also, some devices fails to connect to Wi-Fi unless you manually turn on the screen from the suspended state. Moreover, if [keep WiFi connection activated] setting is set to [Do not use], WiFi connection will not be maitained and registration to server and router will fail. ※1 ※2 ※1 The setting name differs depending on the your device models. You may also not be able to receive calls due to above reasons. If you enconter such issues, please check your device settings again. ※2 Please be aware that some device models do not connect to WiFi even if you set [keep WiFi connection activated] to [Use].
Q. I cant't go back to device's home screen after pressing HOME button.


A. Home screen may not be displayed on some devices even if you unlock the AGEphone application lock screen and press the HOME button if you use OS screen lock and AGEphone's lock screen together. Please tap device's back button, or change settings as below; [Device] ARROWS F-10D [How to resolve issue] Open device settings -> "Display" -> Untick setting for "Display lock screen". Home screen can be displayed by pressing the HOME button even after unlocking the application lock screen after changing this setting. NOTE: By changing this setting, your device dose not display device's lock screen anymore.

Mac

Q. I can't hear partner's voice while talking, whereas hold tone is audible.


A. Please update to latest version (over version1.0.5). If it dose not improve the situation, please tap "reset" button located in setting screen to fix setting information then click "OK". If this dose not help either, restarting application may help sometimes as well.

EcoMotion Week

May 18-20, 2021

Hybrid Event

© 2021 EcoMotion Week