Monitoring Trucks on iRoads

Challenge via Webinar

חטיבת החדשנות והאסטרטגיה של חברת נתיבי ישראל בשיתוף פעולה עם קהילת EcoMotion  מתגייסות למאמץ הלאומי להפעלת המשק וקוראת לכם יזמים, סטארטאפים וחברות המעוניינות לספק מענה לאתגריה

בואו לפגוש את המומחים של נתיבי ישראל אשר יחשפו לראשונה נתונים לטובת למידה מעמיקה של אתגרי החברה, יספקו לכם מענה לכל שאלה ויסייעו לכם בכל הנדרש!

23 באפריל, 2020 | 11:00

במה זוכים?

מענק כספי  - בגובה 100,000 ₪ לטובת הדגמה יינתן לזוכה מכל אתגר בשתי פעימות:


פעימה ראשונה – 50,000 ש"ח לאחר הודעת הזכייה 
פעימה שנייה – 50,000 ש"ח בתום ההדגמה


מענק זה ישמש את המיזם הזוכה לכל ההוצאות הנלוות לטובת הגעה להדגמה כגון: עזרים, שימוש במרכז הניסויים, עובדים , רכש ייעודי וכד'.

הסכום יינתן ישירות ללא צורך בהגשת תקציב ניסוי או הוכחת עלויות.

נתיבי ישראל תספק את כל המידע הדרוש על מנת להוביל את הקבוצה הזוכה להדגמה מיטבית.

מי יכול להגיש?

סטארטאפים, חברות טכנולוגיה, מפתחים, יזמים, מהנדסים וכו' בעלי מיזם עם טכנולוגיה עובדת ברמת בשלות של אב-טיפוס ומעלה.

האתגר

משאיות מהוות נתח משמעותי בתחבורה הבין עירונית, ובעלות השפעה על התחבורה בכלל. ניטור וניהול תנועת משאיות בזמן אמת ברמה הארצית הוא הכרחי לשיפור זרימת התנועה ובקרת בטיחות 

ניטור תנועת משאיות בכבישי ישראל

אנו מחפשים את החברה שתציע אמצעי (חומרה ו/או תוכנה) שידווח בזמן אמת באמצעות מערכת מבוססת ענן בממשק API פתוח, בטווחי זמן קצרים את הנתונים הבאים: 

  • חברה/גוף אחראי על המשאית

  • מסלול הנסיעה בדגש על מיקום התחלתי וסופי

  • גובה המשאית

  • משקל המשאית

  • האם במשאית חומ"ס / לא חומ"ס

  • מיקום המשאית

  • תאריך ושעה

ניתן ואף רצוי לכלול בהצעה נתונים ומדדים נוספים לבחינה

ציר הזמן של התחרות

בחירת הקבוצה שתקבל מענק להדגמה

19.5.2020

שיחות מנטורים

10-13.5.2020

סגירת הגשת המועמדות

2.5.2020

פתיחת ההרשמה

5.4.2020

14.5.2020

הכרזה על העולים לשלב הגמר

4.5.2020

הודעה לחברות שעברו לשלב הבא

23.4.2020

וובינר החשיפה

19.5.2020 - 19.6.2020

חודש עבודה על הניסוי + הדגמה

שאלות ותשובות

EcoMotion Week

May 18-21, 2020

Virtual Event

© 2020 EcoMotion Week